Nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach

Wybory i kwestie formalne: "4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU, dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą."

Dodano: 10.05.2021

0

1

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

Wybór tego wyzwania był dla nas oczywisty już w czasie inauguracji. Dowiedzieliśmy się bowiem, że zapis odnośnie oceny z zachowania kandydatów jest niezgodny z przepisami. Tak naprawdę nikt z nas dobrze nie znał Regulaminu SU obowiązującego w naszej szkole. Nigdy nie mieliśmy okazji go przeczytać. Z informacji otrzymanej od opiekuna dowiedzieliśmy się, że obowiązujący regulamin został napisany przez poprzedniego Dyrektora Szkoły. Ta wiadomość jeszcze bardziej zmobilizowała nas do zajęcia się Regulaminem i napisania go na nowo. Pierwszym naszym krokiem w realizacji tego zadania było zapoznanie się Regulaminem SU naszej szkoły. Bardzo zdziwiło nas, że w dokumencie tym znajdował się bardzo długi opis zadań i obowiązków SU oraz informacja o Grupach Zaangażowania. Nikt z nas nie wiedział, że takie Grupy powinny istnieć przy Zarządzie, bo po prostu ich nie było. Drugim krokiem w realizacji tego wyzwania było zapoznanie się z materiałami odnośnie tworzenia regulaminów SU oraz wzorcowym regulaminem, który otrzymaliśmy od naszej mentorki.

W pierwszej chwili myśleliśmy, że zadanie będzie proste. Jednak dostosowanie niektórych zapisów do realiów naszej szkoły okazało trudniejsze niż sądziliśmy. Staraliśmy się wybrać to co się sprawdzało do tej pory w działalności SU oraz dodać takie zapisy, które umożliwią zaangażowanie większej liczby uczniów w działania SU.

Najważniejsze zmiany w naszym nowy Regulaminie to:

  • usunięcie zapisu dotyczącego oceny zachowania kandydata na przewodniczącego SU,
  • powiększenie liczby członków stałych Zarządu SU (wcześniej w jej skład wchodzili tylko przewodniczący, wiceprzewodniczący i skarbnik),
  • wpisanie sekcji wsparcia Zarządu SU, które realnie mogą i mają sens działać,
  • szczegółowe opisanie poszczególnych organów SU,
  • na nowe napisanie ordynacji wyborczej.
Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?:

Dużym wsparciem w tym zadaniu była nasza mentorka, która dostarczyła nam wzorcowy regulamin oraz odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. Po napisania regulaminu spotkaliśmy się na dodatkowym spotkaniu, bo nadal mieliśmy kilka wątpliwości. Opiekunka naszego zespołu także miała duży wkład napisanie tego regulaminu. To dzięki niej regulamin jest spójny i właściwie sformułowany.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?:
Kończąc już pisanie regulaminu okazało się, że zgodnie z poprzednim regulaminem oraz Statutem Szkoły zmiany w regulaminie mają być przeprowadzane poprzez powszechne głosowanie ogółu uczniów. Zapis ten spowodował, że przed wprowadzeniem zaproponowanych przez nas zmian musimy przeprowadzić konsultacje uczniowskie.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?:

Uważamy, że konsultacje i powszechne głosowanie będą naszym największym sukcesem, gdyż do tej pory większość uczniów nie miała pojęcia, że taki regulamin w ogóle istnieje.

Dalszym naszym działaniem w ramach realizacji tego zadania zatem będzie stworzenie prezentacji, którą najpierw przedstawimy Przedstawicielom Samorządów Klasowych. Ich zaś zadaniem będzie zapoznanie swoich kolegów i koleżanki z klas ze zmianami oraz przekazanie naszego projektu regulaminu SU do przeczytania. Projekt będzie także dostępny na dysku wspólnym. Następnie korzystając z Instagrama SU zbierzemy ewentualnie sugestie dodatkowych zmian. W czerwcu, kiedy już wszyscy uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej, planujemy przeprowadzić powszechne głosowanie nad regulaminem SU. Mamy nadzieję, że nas projekt spotka się z uznaniem uczniów naszej szkoły. Chcielibyśmy także aby nowy regulamin SU znalazł się na stronie internetowej naszej szkoły. W ten sposób każdy w dowolnej chwili będzie mógł się z nim zapoznać.


Pliki dokumentujące realizację wyzwania:

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
11.05.2021 11:42

Dziękuję za dodanie relacji. Świetnie poradziliście sobie z wyzwaniem, choć zadanie nie było łatwe i wymagało wiele pracy. To bardzo ważne, że pisaliście Regulamin w oparciu o własne szkolne samorządowe doświadczenia, dzięki temu wybieraliście najlepsze rozwiązania i zasady. Nie chodziło o stworzenie zbioru paragrafów, ale uporządkowanie samorządności uczniów i uczennic w zgodzie ze Statutem Szkoły i Ustawą o systemie oświaty. Regulamin to zasadniczy dokument Samorządu Uczniowskiego, ułatwi pracę Wam i wielu kolejnym samorządom. Dobrze, że poznają go wszyscy uczniowie i uczennice Szkoły. O wadze Waszego dokonania świadczy fakt, że Regulamin SU będzie przechowywany w archiwach szkoły ćwierć wieku. Dobrze się spisaliście. Gratuluję!

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś