Opis programu

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów.

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Nauczycielu i nauczycielko:

 • zrealizujesz z uczniami ciekawe i angażujące społeczność szkolną działania;
 • sprawdzisz, jak funkcjonuje samorząd uczniowski w twojej szkole  i jak otwarta jest ona na działania młodzieży;
 • poszerzysz wiedzę na temat skutecznego wprowadzania standardów demokratycznych w szkole;
 • dowiesz się, jak rozwijać w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczyć ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości.
 • poznasz inspirujące przykłady zmian z innych szkół.

Uczniu i uczennico:

 • nauczysz się współpracy w grupie oraz skutecznego planowania i realizowania w szkole interesujących działań;
 • rozwiniesz umiejętności liderskie i dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby te osoby chciały nas słuchać i współpracować z nami;
 • dzięki udziałowi w szkoleniach liderskich w "Akademii Demokracji" pozyskasz sporo nowych informacji oraz poszerzysz swoją wiedzę;
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w kilkudniowej Letniej Szkole Demokracji w 2021 roku. To doświadczenie to okazja do zwieńczenia wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie całego programu.

Jakie korzyści z udziału w programie dla szkoły?

 • Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Demokracji” (po zrealizowaniu założeń programu), zaświadczającego spełnienie kryteriów i zdobycie tytułu!
 • Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma także dyplom potwierdzający pomyślne ukończenie programu.
 • Wyróżniające działania szkół zostaną opisane jako dobre praktyki i przedstawione na stronie samorzad.ceo.org.pl i szkolademokracji.ceo.org.pl oraz w materiałach dodatkowych do programu.

 

Co o programie mówią uczestnicy poprzednich edycji?

W szkole nareszcie zaczęło się coś "dziać". Powstały nowe idee, które zresztą zostały realizowane. Szkoła zaczęła działać nie tylko za sprawą nauczycieli i dyrekcji, lecz także uczniów, którzy nareszcie mogą wdrożyć w życie szkoły swoje pomysły.

Po raz pierwszy zaangażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.

Wspólnie z nauczycielami podejmowaliśmy decyzje w sprawach szkoły

 

Na czym polega program Szkoła Demokracji?

Spośród proponowanych działań (tu możesz zobaczyć przykładowe wyzwania) wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły i zainteresowań. Działajcie, zmieniajcie swoją szkołę oraz dzielcie się z nami i innymi uczestnikami swoimi sukcesami i wyzwaniami!

Szkoły, które zrealizują 5 wyzwań z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (zaakceptowane przez mentora/koordynatora) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji.

Waszą pracę będą wspierali mentorzy, będący głosem doradczym w działaniach. Weźmiecie też udział w dwudniowej konferencji otwierającej program, spotkaniach z mentorami w swojej szkole oraz 3 szkoleniach doskonalących wiedzę i umiejętności.

 

Kogo zapraszamy do udziału?

Do programu zgłosić się mogą zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy po jednym zespole z każdej szkoły, liczącym od 3 do 6 osób - uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat działających w samorządzie uczniowskim wraz z nauczycielem/elką (opiekunem/opiekunką zespołu projektowego).

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nauczyciel/elka zgłasza do programu szkołę, w drugim uczniów i uczennice.

Zgłoszenie szkoły i nauczyciela/ki odbywa się poprzez formularz wstępny dostępny na stronie: https://bit.ly/szkola_demokracji_rejestracja.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

- Inauguracja zawierająca szkolenie wprowadzające do programu i warsztaty (UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY JEST OBOWIĄZKOWY). Wydarzenie odbędzie się w październiku 2020 roku w Warszawie. Więcej szczegółów w Regulaminie.

- Akademia Demokracji - bezpłatne szkolenia dla uczniów i uczennic rozwijające umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji.

- Wsparcie podczas całego programu ze strony Mentora – konsultacje online oraz jedna wizyta w szkole (spotkanie z zespołem).

- Konsultacje z ekspertem CEO – koordynatorem.

- Dostęp do platformy programu umożliwiającej korzystanie z materiałów i publikowanie relacji ze swoich działań.

- Zestaw materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować.

Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.samorzaduczniowski.pl (zakładka Działania) oraz fanpage https://www.facebook.com/SuMajaGlos/

 

Przed udziałem zapoznaj się w REGULAMINEM programu. 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas lub zadzwoń:

szkola.demokracji@ceo.org.pl.

Urszula Borkowska, urszula.borkowska@ceo.org.pl, (22) 622 32 29, wew. 214

Tomasz Piątek, mail: tomasz.piatek@ceo.org.pl

Michał Tragarz, michal.tragarz@ceo.org.pl, (22) 622 32 29, wew. 214