Harmonogram programu

REKRUTACJA

 • Lipiec - Wrzesień/październik 2020 r. - dwuetapowa rekrutacja zawierająca: rejestrację wstępną szkół do programu, a następnie nadsyłanie do Organizatorów uzupełnionych i podpisanych dokumentów zgłaszających uczestników: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia
 • do 30 września 2020 r. - zgłoszenia do programu poprzez wypełnienie formularza: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-demokracji-na-rokszkolny-202021

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu maks. 120 miejsc (rozumianych jako 120 szkół)

 • 2 październik 2020 r. – termin na nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i podpisanej przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych oryginalnych wersji formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia;

INAUGRACJA

 • 23 lub 28 października 2020 r. w godzinach 10:00-16:15 – udział Zespołu w Inauguracji programu przeprowadzanej zdalnie (online) poprzez platformę MS Teams. Inauguracja będzie się składała z szkolenia wprowadzającego i warsztatów z trenerem.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż Inauguracja programu "Szkoła Demokracji" w ramach projektu będzie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie z wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających spotkanie online w czasie rzeczywistym.

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

 • październik 2020 r. – wysyłka materiału dodatkowego (Przewodnika po programie) do szkół zakwalifikowanych do program
 • październik 2020 r. – zapoznanie się Zespołu z Przewodnikiem po programie oraz wstępne rozpoznanie sytuacji w szkole na podstawie otrzymanych materiałów

PLAN DZIAŁANIA

 • do 8 listopada 2020 r. – termin wybrania przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenia planu ich wdrażania
 • listopad 2020 r. – informacja zwrotna od Mentora w sprawie wybranych wyzwań i planu przedstawionego przez Zespół. Po akceptacji przez Mentora Zespół może przystąpić do realizacji wyzwań.

UMIESZCZENIE RELACJI
Relacje z wyzwań powinny być umieszczane na platformie zgodnie z harmonogramem:

 • do 1 grudnia - umieszczenie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania - do końca grudnia komentarz Mentora;
 • do 31 stycznia 2021 r. - umieszczenie na platformie drugiej relacji – w lutym 2021 r. komentarz Mentora;
 • do 28 lutego 2021 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z trzeciego wybranego wyzwania - do końca marca 2021 roku komentarz;
 • do 31 marca 2021 r. -  termin umieszczenia na platformie relacji z czwartego wybranego wyzwania – do końca kwietnia 2021 roku komentarz;
 • do 30 kwietnia 2021 r. - termin umieszczenia 5 RELACJI, czyli termin dodania ostatniej relacji z 5 wyzwania – do połowy maja 2021 roku komentarz.

Po każdej relacji otrzymacie informację zwrotną od mentora. Mentor może oznaczyć relację z wyzwania jako: 

 • zaakceptowana
 • do poprawy 
 • niezaakceptowana 
 • dodatkowo: Super Relacja - jako relacja wyróżniona 

SPOTKANIE MENTORA Z ZESPOŁEM - MENTORING

 • Listopad 2020 – kwiecień 2021 – dwa spotkania Mentora z Zespołem (w tym roku zdalnie - online).

Dokładne daty spotkań mentorskich zostaną dodane w zakładce "Harmonogram wsparcia".

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż spotkania mentora z zespołem realizowane w ramach mentoringu w ramach projektu będą przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalnie z wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających spotkanie online w czasie rzeczywistym.

SZKOLENIA

 • Listopad 2020 - Kwiecień 2021 r. - Bezpłatne szkolenia liderskie: Młody Lider, Komunikacja i Informowanie, Finansowanie, Debata Oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych – każdy uczestnik bierze udział w min. 3 z 5.

Dokładne daty szkoleń zostaną dodane w zakładce "Harmonogram wsparcia".

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż wsparcie: szkolenia liderskie w ramach projektu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu, zdalnie (online) poprzez platformę Microsoft Teams. Dokładne daty szkoleń podane są w zakładce "Harmonogram wsparcia".

PRZYZNANIE CERTYFIKATÓW

 • do 31 maja 2021 roku – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu

ZAKOŃCZENIE

 • czerwiec 2021 roku - zakończenie realizacji projektu – udział Uczestników w Podsumowaniu programu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie lub zdalnie (online) w zależności od sytuacji epidemiologicznej i możliwości. Podczas Zakończenia zostaną wręczone certyfikaty i dyplomy – zaświadczenia lub zostaną wysłane pocztą.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy inauguracji/szkoleń/zakończenia w przypadku przeszkód niezależnych od Organizatora (np. sytuacji epidemiologicznej).