Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego

  • WYBITNA RELACJA

Wybory i kwestie formalne: "1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO"

Dodano: 11.12.2020

1

Kiedy odbyły się wybory?
Wybory odbyły się 08.10.2020r.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

We wrześniu, kiedy dowiedzieliśmy się o zaakceptowaniu naszego zgłoszenia do projektu „Akademia Demokracji” jako grupa zaangażowana w projekt,  podjęliśmy decyzję o przygotowaniu prawdziwych demokratycznych wyborów do SU. Przeanalizowaliśmy zapisy w regulaminie i przystąpiliśmy do przygotowania plakatu promującego Wybory 2020. Z  plakatem i z informacją jak będzie odbywać się kampania wyborcza i samo głosowanie uczennice z zespołu „Szkoły Demokracji” odwiedziły wszystkich uczniów. W związku z reżimem sanitarnym ustaliliśmy, że sposobem zaprezentowania się kandydatów oraz zapoznania społeczności uczniowskiej z "programami wyborczymi", będą plakaty wyborcze umieszczone na tablicy ogłoszeń SU. Komitet wyborczy czuwał, aby plakat każdego kandydata były widoczny dla wyborców. Kilka dni przed wyborami komisja wyborcza odwiedziła wszystkich uczniów, aby wyjaśnić zasady głosowania. Ze względów bezpieczeństwa każdy głosujący pobierał jedną kartę, na której umieszczono 4 listy wyborcze: na przewodniczącego SU; na opiekuna SU; na Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów oraz na Rzecznika Praw Ucznia wśród Nauczycieli. Uczniowie zostali również poinformowani o tym, w jakich godzinach ich klasa może oddać głos, aby zapobiec gromadzeniu się młodzieży i dzieci- takie ustalenia podjęto na rozmowie: pani dyrektor, opiekuna SU i przedstawicieli komitetu wyborczego. W dniu wyborów - 8.10.2020r., zespół nadzorujący przebieg wyborów oraz opiekun SU, odwiedzał uczniów wszystkich klas po kolei. Po wejściu do sali lekcyjnej, uczniowie informowani byli jeszcze z o sposobie oddawania głosów, a  następnie każdy z nich, pojedynczo podchodził do dowolnej osoby z zespołu. Członkowie  zespołu  w rękawiczkach wręczali uczniom karty do głosowania, zaś uczniowie z własnym długopisem w ustronnym miejscu na całym długim korytarzu szkolnym oddawali głos i sami wrzucali kartę do urny. Po czym  wracali o klasy na lekcję, zaś urna była dezynfekowana przed kolejnymi głosującymi.  Organizacja głosowania przebiła z poszanowaniem demokratycznych zasad.. Wyniki wyborów przedstawiono za pośrednictwem szkolnej tablicy SU. W głosowaniu wzięło udział 167 uczniów, co stanowi 79% wszystkich uprawnionych do głosowania.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?
W przygotowanie i przebieg wyborów zaangażowani byli: przedstawiciele SU, czlonkowie szkolnego zespołu projektu Szkoła Demokracji, opiekun SU
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?

Najtrudniejsze dla całego zespołu i społeczności było zmaganie się z reżimem sanitarnym, obostrzeniami i zakazami. Udało nam się jednak bez narażania się przeprowadzić demokratyczne wybory i z tego bardzo, bardzo się cieszymy.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?
Za sukces uznajemy wybór władz SU, opiekuna i Rzeczników Praw Ucznia w pierwszych powszechnych wyborach w szkole

Galeria zdjęć

Pliki dokumentujące realizację wyzwania:

Podobało Ci się

Komentarze