Przeprowadzamy demokratyczne wybory w naszej szkole

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 30.05.2021

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO “Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia”.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

przeprowadzimy demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego na przełomie września i października 2020

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy reaktywować radiowęzeł szkolny, luty - 2021

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
3. Organizujemy dzień integracyjny lub noc integracyjną dla uczniów szkoły. Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zorganizujemy wspólnie Święto Szkoły, zaangażujemy w to cała społeczność uczniowską oraz zintegrujemy ją. Maj 2021

Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy stworzyć miejsce wypoczynku dla uczniów szkoły, maj 2021

Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
1. Badamy czy uczniowie i uczennice rozumieją za co i jak są oceniani na lekcjach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przeprowadzimy ankietę wśród uczniów "Czy rozumiesz za co i jak jesteś oceniany w czasie lekcji?" styczeń 2021


Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś