Kącik czytelniczo-wypoczynkowy przy bibliotece szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach

Podejmowanie decyzji: "2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku, remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic, mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież)."

Dodano: 10.05.2021

0

1

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

Wybór wyzwania w tym obszarze w naszym zespole budził największe emocje i dyskusje. Ostatecznie postanowiliśmy stworzyć kącik czytelniczo-wypoczynkowy przy bibliotece. Mieliśmy kilka pomysłów na stworzenie tej przestrzeni oraz zebranie środków pieniężnych. Wprowadzenie nauczania zdalnego i brak naszej obecności w szkole dodatkowo utrudnił nam działania. Realizację tego zadania ostatecznie zaczęliśmy w marcu, gdzie we współpracy z naszą panią katechetką zorganizowaliśmy konkurs na dekorację wielkanocną, a następnie kiermasz świąteczny. Pani Jola zajęła się stroną techniczną tego przedsięwzięcia. Stworzyła regulamin konkursu, zaangażowała jeszcze dwie nauczycielki do jego organizacji oraz umieściła ogłoszenie w dzienniku elektronicznym szkoły oraz przedszkola. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie i przedszkolaki wraz rodzicami. Przygotowane pracę należało przynieść do szkoły i zostawić u wychowawców lub w przypadków klas starszy (które uczyły się z domu) w przygotowanym pudełku w szatni szkolnej. Początkowy wydawało się nam, że nie uda się zebrać zbyt dużej ilości dekoracji, ponieważ jeszcze w piątek było ich niewiele. Ostateczny zaś termin przynoszenia prac mijał w poniedziałek, a właśnie wtedy miało nastąpić ponowne zamknięcie szkół podstawowych. Ku naszemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się od naszej opiekunki, że bardzo dużo osób przyniosła pracę właśnie w poniedziałek, czyli po weekendzie. Ostatecznie tych prac było 53. Wybór zatem zwycięzców nie był prosty. Nagrody przyznawano w 3 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8. Po zakończeniu konkursów pojawił się kolejny kłopot. W tym momencie do szkoły uczęszczały jedynie przedszkolaki oraz obowiązywał zakaz gromadzenia się. Tradycyjny kiermasz świąteczny przy szkole nie wchodził zatem w grę. Nasz opiekun zaproponował skontaktowanie się z Radą Rodziców i przeprowadzenie kiermaszu w formie internetowej. Przewodnicząca Rady Rodziców podjęła się organizacji sprzedaży prac konkursowych. Kiermasz ten przyjął formę licytacji, w której wzięły udział rodziny uczniów naszej szkoły. W tym celu została stworzona specjalna grupa na FB, w której można było wylicytować wybraną przez siebie dekorację. W niektórych przypadkach walka była naprawdę zażarta. W środę przed świętami w specjalnie wyznaczonych godzinach przedstawiciele Rady Rodziców rozdawali wylicytowane przedmioty oraz zbierali pieniądze. Udało się w ten sposób sprzedać wszystkie wykonane przez uczniów prace i zebrać sporą kwotę. Pozostało zatem wybrać meble do kącika. Planowaliśmy zapytać uczniów poprzez Instagram - "Co chcieliby mieć w takim kąciku?". Niestety po rozmowie z naszym dyrektorem dowiedzieliśmy się, że planowane są przenosiny biblioteki do innej sali. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie. Wszystko będzie zależeć od remontu jaki zostanie przeprowadzony w wakacje w szkole. Postanowiliśmy się zatem wstrzymać z wszelkimi zakupami do momentu poznania nowej lokalizacji biblioteki szkolnej.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?

W tym zadaniu udało się nam zaangażować całą społeczność naszego zespołu - przedszkolaki, uczniów szkoły podstawowej, nauczycielki przedszkola i szkoły, rodziców uczniów, Radę Rodziców, a także dyrekcję. Działanie to było wspaniałą szkołą współpracy środowiska szkolnego oraz możliwości jakie niosą wspólne działania.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?

Trudne dla nas były ciągłe zmiany sytuacji pandemicznej i zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Utrudniony był także kontakt i gdyby nie zaangażowanie nauczycieli właściwie nie mielibyśmy możliwości zrealizowania tego działania. Najtrudniejsze było jednak dla nas to jak zakończyło się to zadanie. Jesteśmy rozczarowani, że nie możemy się pochwalić nowym kącikiem wypoczynkowym przy bibliotece, z którego uczniowie mogliby korzystać właśnie teraz gdy wracają do szkoły.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?

Wiemy jednak, że działanie to uda się nam przeprowadzić po remoncie. Największym zaś sukcesem nie są nowe meble, ale sama akcja, która pozwoliła nam zaangażować tak wiele osób.

Galeria zdjęć

Inne pliki związane z realizacją wyzwania
Linki związane z realizacją wyzwania:
https://www.instagram.com/p/CNWsXdZDl5J/

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
11.05.2021 11:47

Stworzenie w szkole miejsca wspólnego to duże wyzwanie w czasie edukacji zdalnej. Jednak Wasza kreatywność pozwoliła pokonać wszystkie przeszkody. Konkurs na dekorację wielkanocną, kiermasz świąteczny w formie internetowej i licytacja na Facebooku pozwoliły pozyskać niezbędne środki. Udało się Wam też przekonać Dyrekcję do swojego pomysłu i uzyskać kluczową dla realizacji zgodę. Zaangażowaliście całą szkolną społeczność. Zebranie propozycji uczniów na wyposażenie „kącika” również jest świetnym pomysłem. Remont w szkole nieco opóźni urzeczywistnienie Waszych planów, ale i ułatwi, bo nie będzie już konieczne odświeżanie. Dzięki Wam powrót do szkoły po wakacjach tym bardziej będzie radosny:)

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś