Wybory do Rady Samorządu uczniowskiego naszej szkoły

Wybory i kwestie formalne: "1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO"

Dodano: 31.03.2021

0

0

Kiedy odbyły się wybory?
Wybory odbyły się 25 września 2020r.
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

Temat wyborów do Rady Samorządu uczniowskiego wzbudza we wrześniu każdego roku duże emocje oraz zainteresowanie w naszej szkolnej społeczności. Uczniowie, zwłaszcza starszych klas, bardzo chętnie kandydują, wysuwają swoich kandydatów, a także włączają się w organizację wyborów na terenie szkoły.

Właściwe wybory oraz poprzedzająca je kampania wyborcza zostały poprzedzone wspólnym spotkaniem trójek klasowych z opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcją szkoły. Podczas zebrania uzgodnione zostały zasady przeprowadzenia wyborów na terenie naszej placówki, zwłaszcza z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z sytuacji pandemicznej w kraju.

Wybory poprzedziła dwutygodniowa kampania, podczas której uczniowie zapoznawali się z kandydatami oraz ich programami, zwłaszcza za pośrednictwem plakatów i ulotek wyborczych rozwieszanych na terenie naszej szkoły.

Podczas kampanii odbywały się także quizy klasowe, zorganizowane przez chętną uczennicę klasy siódmej, podczas których uczniowie pytani byli o kwestie związane z samorządnością. Na zwycięzców czekały małe niespodzianki w postaci długopisów, których sponsorami byli rodzice uczennicy.

W dzień zaplanowanych wyborów członkowie szkolnej komisji wyborczej, w towarzystwie opiekuna SU, udawali się do poszczególnych klas, gdzie uczniowie, po otrzymaniu karteczek do głosowania, oddawali głos na wybranego kandydata, wrzucając karteczki do zamkniętej na klucz urny. Ze względów bezpieczeństwa, po przeprowadzonych wyborach, urna oddana została do sekretariatu i zamknięta w szkolnym sejfie. Z uwagi na ryzyko przeniesienia wirusa za pośrednictwem karteczek, do liczenia głosów wrócono po weekendzie, 28 września. Szkolna komisja wyborcza w składzie trzech osób - uczennic klasy szóstej, oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego, przygotowała protokół zbiorczy z przeprowadzonych wyborów oraz ogłosiła wyniki.

Kandydatka, która zdobyła najwięcej głosów, została przewodniczącą szkoły, natomiast przydział pozostałych funkcji nastąpił po konsultacjach z samymi zainteresowanymi i po uzyskaniu ich akceptacji. Ogółem w radzie SU znalazło się sześć osób - przewodnicząca, dwie zastępczynie, rzecznik praw ucznia, skarbnik i sekretarz. Informacja o wynikach wyborów znalazła się niebawem na stronie internetowej naszej szkoły.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?
W realizację zadania, poza zespołem projektowym, bezpośrednio zaangażowane były dwie opiekunki Samorządu Szkolnego, które nadzorowały przebieg poszczególnych etapów prac związanych z wyborami. Pośrednio zaangażowanymi byli: dyrektor szkoły, wychowawcy klas oraz inni nauczyciele. Ich rola polegała na nadaniu odpowiedniej rangi planowanemu wydarzeniu (obecność dyrektora szkoły podczas zebrania na temat sposobu organizacji wyborów) oraz pobudzeniu młodych ludzi do refleksji na temat samorządności uczniów w szkole, a także cech i predyspozycji pożądanych u kandydatów do SU (pogadanki na lekcjach wychowawczych). Zdarzało się, że w realizację zadania angażowali się także rodzice uczniów kandydujących do Rady Samorządu. Ich rola polegała przykładowo na pomocy w przygotowaniu (kopiowaniu) plakatów i ulotek wyborczych.
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?

Najtrudniejsze w realizacji zadania okazały się ograniczenia związane z zagrożeniem pandemicznym. Planując kampanię wyborczą, braliśmy pod uwagę np. szkolną debatę pomiędzy kandydatami lub też spotkania kandydatów z uczniami poszczególnych klas w celu rozmowy lub przeprowadzenia wywiadu.

Z tych elementów musieliśmy jednak zrezygnować, co nie znaczy, że nie wrócimy do nich w przyszłym roku szkolnym, w bardziej sprzyjających okolicznościach zewnętrznych.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?
Za sukces uważamy wzbudzenie w naszych kolegach i koleżankach refleksji na temat uczniowskiej samorządności, możliwości decydowania oraz odpowiedzialności za powierzone i realizowane zadania. Uczniowie bardzo poważnie podeszli do tematu wyborów, zarówno kandydując, jak i wybierając swoich kandydatów. O naszym sukcesie świadczy także wysoka frekwnecja wyborcza - blisko 92%.

Galeria zdjęć

Linki związane z realizacją wyzwania:
http://sp-rogoznik.szkolnastrona.pl/p,107,zasady-rekrutacji-do-samorzadu-uczniowskiego

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś