Konkurs na plakat pt. "Codzienny Patriotyzm"

  • WYBITNA RELACJA

Działania uczniów i uczennic: "2. Samodzielnie organizujemy działanie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, korzystając z pomysłów zamieszczonych na platformie Szkoły Demokracji."

Dodano: 12.03.2021

1

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

  Planując samodzielną organizację działania z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, zapoznaliśmy się z pomysłami zamieszczonymi na stronie Szkoła Demokracji. W celu podjęcia decyzji odbyliśmy dwa spotkania online na platformie MS Teams, w których uczestniczył cały zespół projektowy wraz z opiekunem. W toku dyskusji zdecydowaliśmy się na zorganizowanie w naszej szkole konkursu na plakat pt. "Codzienny Patriotyzm". Ciekawiło nas, jak

hasło to będzie odebrane i zrozumiane przez naszych kolegów i nasze koleżanki. Przy okazji obchodów świąt narodowych czy rocznic ważnych wydarzeń historycznych przypomina się młodym ludziom sylwetki Wielkich Polaków i ich bohaterski wkład w historię Polski. Jednak, czy każdy z nas wie, że sam też może być bohaterem codzienności i okazywać swoją postawą oraz działaniami miłość do Ojczyzny? Ostatecznie to pytanie, jak i chęć uzyskania odpowiedzi na nie, skłoniły nas do takiego właśnie wyboru obszaru działania.

Pierwszym krokiem w realizacji naszego działania było stworzenie plakatu informującego o konkursie. Wykonała go jedna z uczestniczek zespołu projektowego przy użyciu dostępnej technologii komputerowej i aplikacji graficznych. Gotowy plakat został umieszczony z początkiem listopada na stronie internetowej naszej szkoły. Ponadto informacja o konkursie, wraz z załącznikiem w formie plakatu, została rozesłana uczniom naszej szkoły przez opiekuna samorządu. Ustalony pierwotnie termin składania prac został wydłużony o tydzień ze względu na duże zainteresowanie konkursem.

Po ogłoszeniu konkursu, jako zespół projektowy, chętnie odpowiadaliśmy na pytania uczestników, którzy kontaktowali się z nami za pomocą platformy MS Teams lub innych komunikatorów internetowych.

  Po upływie ustalonego czasu opiekun programu zgromadził nadesłane prace, następnie zaprezentował nam je do oceny (zgodnie z ustalonymi kryteriami) na platformie MS Teams, podczas spotkania zespołu projektowego. O wynikach konkursu społeczność szkolna została poinformowana za pośrednictwem artykułu na stronie internetowej szkoły, napisanego przez naszego opiekuna.

  Obecna sytuacja i ograniczenia wynikające z pandemii uniemożliwiają nam wywieszenie plakatów na szkolnych korytarzach lub w innych miejscach przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy (np. w domu kultury czy bibliotece). Mamy jednak w planach wrócić do tego pomysłu kiedy tylko nastaną bardziej sprzyjające temu okoliczności.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?

  W realizację wyzwania, poza zespołem projektowym, zaangażowana była pani Katarzyna Pasek - szkolny opiekun Programu "Szkoła Demokracji", Dyrekcja, szkolny informatyk i administrator strony internetowej. Ponadto, w realizację wyzwania włączeni zostali rodzice uczestników. Odbiorcami zdjęć wykonanych plakatów byli także wychowawcy klas, którym materiały te posłużyły do przeprowadzenia w swoich klasach pogadanek na temat codziennego patriotyzmu, inspirowanych Świętem Niepodległości.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?

  W realizacji wyzwania trudna okazała się ocena prac, zgodnie z ustalonymi kryteriami, zapewne ze względu na wysoki poziom ich wykonania i wartościowe treści, które przekazywały. Ocenie pracy poświęciliśmy kolejne spotkanie online, podczas którego najpierw oglądaliśmy prace, analizowaliśmy je, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych wymagań, jednocześnie przekazując swoje własne odczucia.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?

 Cieszy nas podejście uczniów naszej szkoły do tematyki codziennego patriotyzmu. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną dojrzałością, kreatywnością i trafną obserwacją otoczenia, zwracając uwagę m.in. na (jakże ważne obecnie!) noszenie maseczek, recykling czy kupowanie polskich produktów. Za największy sukces naszego działania uważamy wzbudzenie, w uczestnikach konkursu i odbiorcach ich prac, refleksji na temat możliwości okazywania swojego patriotyzmu w zwyczajnych sytuacjach dnia codziennego, a zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi - rówieśnikami, sąsiadami, wszystkimi mieszkańcami naszej Małej Ojczyzny.


Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
13.03.2021 09:35

Witajcie,

dziękuję za starannie opracowany raport z realizacji wyzwania. Gratuluję sprawności i szybkości, z jakimi przeszliście od deklaracji do działania. Na naszym spotkaniu 10.03 określiliście nowy plan pracy i błyskawicznie zaczęliście go wdrażać w życie. Tak trzymajcie!

Wasze sprawozdanie jest wyczerpujące, konkretne i poparte barwną dokumentacją. Akceptuję je i wyróżniam. Dotyczy działania, które miało miejsce w dość odległej przeszłości ale jest adekwatnie opisane i w pełni zgodne z naszymi kryteriami. Wybraliście jeden z niesztampowych pomysłów na obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Z Waszego opisu wynika, że działania przeprowadzone zostały samodzielnie przez uczniów i uczennice wchodzące w skład zespołu projektowego i zarazem zarządu SU Waszej szkoły. Jak dowiedziałem się na naszym spotkaniu te dwa osobowe zbiory nachodzą na siebie.

Wyczerpująco opisaliście proces realizacji wyzwania. Z opisu wynika jak zaplanowaliście swoje działania w projekcie i podzieliliście się zadaniami. Starannie opisaliście proces realizacji projektu i jego przygotowanie- jak doszło do wyboru przedmiotu działania, w jaki sposób poinformowaliście o Waszych zamiarach społeczność szkolną. Piszecie o tym, w jaki sposób zgromadziliście prace konkursowe i zaprezentowaliście efekty Waszej pracy w postaci pięknych dzieł plastycznych. Podzieliliście się też generalnym wnioskiem: "Za największy sukces naszego działania uważamy wzbudzenie, w uczestnikach konkursu i odbiorcach ich prac, refleksji na temat możliwości okazywania swojego patriotyzmu w zwyczajnych sytuacjach dnia codziennego, a zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi - rówieśnikami, sąsiadami, wszystkimi mieszkańcami naszej Małej Ojczyzny".

Na podkreślenie zasługuje fakt, że to wszystko udało się Wam osiągnąć pomimo częściowego zamknięcia szkół i przejścia na zdalne nauczanie. Możecie być z siebie dumni :-)

Z pozdrowieniami

Mentor Janusz

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś