Aktualizacja Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 • WYBITNA RELACJA

Wybory i kwestie formalne: "4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU, dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą."

Dodano: 06.02.2021

1

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:
 1. Zadanie rozpoczęliśmy od analizy dotychczasowego Regulaminu Uczniowskiego.
 2. Zapoznaliśmy się z materiałami pomocniczymi, które podpowiadają jak napisać Regulamin.
 3. Podzieliliśmy się na zespoły.
 4. Każdy zespół analizował dany rozdział Regulaminu, spisane zostały wnioski.
 5. Złożyliśmy dokument w jednolity tekst.
 6. Treści, które zostały zmienione lub dopisane zaznaczyliśmy kolorem czerwonym.
 7. Przedłożyliśmy dokument pani Dyrektor oraz Opiekunowi SU w celu sprawdzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Regulamin został uchwalony przez Zarząd SU.
 9. Zmiany w Regulaminie opracowaliśmy w formie graficznej - bannerki internetowe.
 10. Grafiki zostały umieszczone w szkolnych mediach społecznościowych (Fb, Instagram) oraz na stronie www.


Narzędziem do porozumiewania się była platforma Teams. Wszystkie spotkania i konsultacje odbywały się online.

Pracowaliśmy na dokumentach współdzielonych, dzięki czemu każdy w zespole mógł nanieść swoje poprawki i uwagi.


Główne zmiany jakie wprowadziliśmy do Regulaminu to m.in:

 1. 1. Zmiany w Ordynacji Wyborczej:
 • przeprowadzenie debaty przed wyborami, podczas której kandydaci przedstawiają swój program i odpowiadają na pytania
 • prawo kandydowania do Rady SU ma każdy uczeń, bez względu na ocenę z zachowania czy opinię nauczyciela
 • kandydat przedstawia swoją kandydaturę w formie krótkiego filmu (ewentualnie w formie plakatu wyborczego)
 1. 2. Zmiana celów działalności SU
 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad przestrzeganiem tych praw
 • ważnym celem będzie słuchanie społeczności szkolnej, przeprowadzanie ankiet oraz odpowiadanie na potrzeby uczniów


Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?:

W realizację zadania zaangażowany był zespół projektowy oraz Samorząd Uczniowski.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?:
Najtrudniejsze było stworzenie grafiki w formie bannerków internetowych informujących społeczność szkolną o zmianach.
Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?:

Za sukces uważamy:

 1. Przedstawienie treści Regulaminu w przystępny i zrozumiały sposób - bannerki internetowe.
 2. Doprecyzowanie zapisów dotyczących Ordynacji Wyborczej.
 3. Wprowadzenie zasad i procedur demokratycznych.
 4. Sprawne porozumiewanie się pracując online na platformie Teams.
Pliki związane z realizacja tego wyzwania:
Pliki dokumentujące realizację wyzwania:

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
19.02.2021 14:50

Drogie Panie!

Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Jestem niezmiernie ciekaw, jak wy odbieracie nową wersję regulaminu. Czy dostrzegacie różnicę pomiędzy pierwotnym kształtem? Dla mnie obecne zapisy są przejrzyste, uporządkowane i doskonale opisują bardzo nietypowe rozwiązanie, które przyjęliście tzn.:

Kadencja osób wybranych do Rady Samorządu Szkolnego nie kończy się wraz z końcem roku szkolnego! Zostają jej członkami do czasu opuszczenia murów szkoły bądź ich rezygnacji. Intryguje mnie fakt, że nie zdecydowaliście się wprowadzić procedury odwoławczej na wypadek, gdyby przedstawiciel przestał wywiązywać się ze swoich obowiązków, bądź nie spełniał oczekiwań swoich wyborców. Niemniej jest to Wasza świadoma decyzja, z której bardzo się cieszę! Zawsze jeśli uznacie to za stosowne, możecie regulamin zmienić.

Drugim niesamowicie interesującym rozwiązaniem jest to, że Zarząd SU w tym przewodniczący nie są wybierani bezpośrednio przez uczniów, ale przez Radę Samorządu Szkolnego spośród jej członków. Tzw. wybory dwustopniowe osłabiają nieco pozycję i legitymację Przewodniczącego ( może nią zostać osoba, która nie uzyskała największej ilości głosów). Z drugiej strony przyjęte rozwiązanie wymaga od reprezentantów samorządu jeszcze większej współpracy. Co więcej przewodniczący wybrany przez Radę SU może być osobą, która najlepiej będzie reprezentować interesy różnych grup uczniów. Jestem niezmiernie ciekawy, jak w praktyce będzie ono funkcjonować.

Podoba mi się, że Wasze podejście do samorządności uczniowskiej odbiega od tradycyjnego sposobu pojmowania polityki. Wydaje mi się, że przyjęte przez Was zasady funkcjonowania opierają się przede wszystkim na zaufaniu i współpracy ( brak procedury odwoławczej, wybór Zarządu prze Radę SU), bardziej niż na konkurencji i potrzebie kontroli. Życzę Wam z całego serca, żeby ten pomysł się sprawdził!

Czytając regulamin rzuciły mi się w oczy dwie kwestie techniczne, które moim zdanie warto byłoby poprawić:

§ 14
Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów (bezpieczniej byłoby doprecyzować, że chodzi o wybory członków Zarządu SU). Mandat wygasa wraz z końcem kadencji. ( słusznie, tylko kiedy jest koniec kadencji –sądzę, że w dniu wyboru nowego Zarządu  )

§ 6
Kandydat do Reprezentacji Samorządu Uczniowskiego ( Chyba powinno być Rady SU ?) zgłasza swoją kandydaturę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w terminie minimum 10 dni przed planowaną datą wyborów.

Mam wrażenie, że przeszliście spory kawał drogi pracując nad regulaminem – mam nadzieję, że uważacie, że było warto. Myślę, że to właśnie jest kwintesencja tego wyzwania. Nie moja akceptacja, czy zachwyt nad wyzwaniem, ale Wasza satysfakcja z wykonanej pracy i owoce, jakie mam nadzieje, przyniesie Wam ta inicjatywa.

Pozdrawiam,
Tomasz

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś