Diagnoza

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 21.12.2020

0

1

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zdecydowanie się zgadzam
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Zgadzam się
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie zgadzam się
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Nie zgadzam się
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Nie wiem
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Zgadzam się
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Zgadzam się
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Nie zgadzam się
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Zgadzam się
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Nie zgadzam się
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Nie zgadzam się
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Zgadzam się
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie zgadzam się
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Nie zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie zgadzam się
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie wiem
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Zgadzam się
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Nie zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Nie wiem

Podobało Ci się

Komentarze

Informacja zwrotna
23.12.2020 18:09

Dzień dobry,

dziękuję za zamieszczenie Waszej diagnozy. Wynika z niej, że jest kilka obszarów szkolnej samorządności, w których dostrzegliście elementy nadające się do poprawienia lub które warto byłoby ustanowić. W jednym przypadku zdecydowaliście na uzupełnienie takiej luki- planując utworzenie uczniowskiego środku przekazu informacji w Waszej szkole, którego do tej pory nie było. Jest też obszar, który w Waszej ocenie funkcjonuje dobrze (Działania uczniów i uczennic). Macie zatem szerokie pole do pracy i kreatywności. Życzę Wam powodzenia. :-) mentor Janusz

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś