Plan działania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach w ramach "Programu Szkoły Demokracji"

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 21.12.2020

0

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
4. Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU i dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Planujemy poprawić ordynacje wyborczą, ponieważ zawiera zapisy odnośnie zachowania ucznia kandydującego. Poprzednie dokumenty były pisane przez dyrektora, zatem zamierzamy przyglądnąć się im dostosować do własnych potrzeb. Ponieważ wybory w naszej szkoły już się odbyły dokumenty pozostawiamy sobie na sam koniec czyli na kwiecień 2021.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy stworzyć Instagram prowadzony przez uczniów. Chcemy na nim pisać o naszej szkole, o tym jak powstała, o ciekawostkach, ale i o bieżących wydarzeniach.

Chcemy również korzystając z Instagrama organizować różnego rodzaju ankiety i akcje. Grudzień 2020.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole. Obejmuje ona wszystkich uczniów i uczennice i jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania. Umieszczamy je w planie pracy.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy by tego roczny plan pracy (na 2 semestr) był odzwierciedleniem potrzeb wszystkich uczniów. Wykonanie takiego badania przeprowadzimy w styczniu.

Chcielibyśmy także jeśli pozwoli na epidemia zorganizować "Noc filmową".

Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Chcemy stworzyć kącik wypoczynkowo-czytelniczy przy bibliotece szkolnej. Luty-Marzec 2021

Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
2. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Planujemy przeprowadzić dyskusje klasowe, których celem będzie stworzenie bazy z informacjami "Co nas motywuje?" dla nauczycieli. Luty 2021.


Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś