Zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy

Zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy

po programie Szkoła Demokracji

 

Już wkrótce konferencja podsumowująca, a tuż po niej podsumowanie całego programu, a więc przydzielenie certyfikatów, wystawienie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających ukończenie programu! Wiemy, że są one dla Was ważnym elementem, który pozwala na udokumentowanie Waszych osiągnięć i potwierdzenie nabytych umiejętności i wiedzy, więc z radością je przygotujemy i wyślemy do Was po zakończeniu. Chcemy docenienić tym samym Waszą całoroczną pracę i trud włożony w realizację wyzwań oraz udział wydarzeniach i szkoleniach w programie oraz zmiany, jakich dokonaliście w minionym roku. Poniżej przypominamy dokładne warunki ich uzyskania oraz kiedy i w jakiej formie możecie się ich spodziewać. 

 

Warunki uzyskania poszczególnych dyplomów

  • Certyfikat Szkoły Demokracji

To certyfikat potwierdzający, że szkoła spełnia kryteria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edykacji obywatelskiej na postawie zrealizowanych wyzwań. Uzyskają go szkoły, które będą miały zaakceptowane przez mentora/kę na platformie: diagnozę, plan działania oraz 3 wyzwania z 3 różnych obszarów. Dodatkowe zaakceptowane wyzwania z kolejnych obszarów pozwalają na otrzymanie certyfikatu z wyróżnieniem.

  • Dyplomy dla opiekunów/ek zespołów

Po pomyślnym ukończeniu programu przez zespół, opiekunowie/ki otrzymają dyplomy potwierdzające koordynację programu w szkole.

  • Zaświadczenia dla uczniów i uczennic 

Uczniowie i uczennice, którzy wzięli udział w min. 80% obowiązkowego wsparcia w programie oraz wzięli w badaniu kompetencji, czyli wypełnili pre test na początku projektu i post test na końcu (jak napisane jest w Regulaminie programu), otrzymają zaświadczenie o pomyślnej realizacji projektu

Na zaświadczenie składają się poszczególne elementy wsparcia:

- realizacja zadań praktycznych (diagnozy, planu działania i wyzwań) i udział w mentoringu, czyli praca z mentorem (w tym dwa spotkania online) - zrealizowane zadania muszą być opublikowane na platformie i zatwierdzone przez mentora/kę (zaakceptowane) jako spełniające kryteria programu, udział w realizacji wyzwań potwierdza nauczyciel/ka na końcu projektu;

- udział w wydarzeniach programowych (Inauguracja i konferencja podsumowująca);

- udział w szkoleniach liderskich (min. 3 z 5 możliwych tematów).

Dlatego właśnie ważna jest również obecność na podsumowaniu programu, ponieważ liczy się do zaświadczenia.

Uczniowie, którzy nie zrealizują wymaganego minimum, ale brali udział w realizacji wyzwań otrzymają dyplomy potwiedzające udział w pracy nad wyzwaniami.

 

Kiedy certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy?

Będziemy starali się wysłać je jak najszybciej po konferencji podsumowującej. Wiemy, że jest to dla Was ważne. Prosimy jednak o chwilę cierpliwości, ponieważ musimy podsumować Waszą pracę i zrealizowane przez uczniów godziny wsparcia - na tej podstawie wystawiamy zaświadczenia.

W związku z tym wyślemy wszystkie dyplomy najpierw w formie elektronicznej do opiekunów/ek w pierwszej połowie lipca, a potem drukowane wersje na adres Waszej szkoły, również w lipcu. Postaramy się, by było to jak najszybciej, niestety prosimy o wyrozumiałość ze względu na czas potrzebny na podsumowanie i wystawienie zaświadczeń.

 

Wpis na świadectwie

Pamiętajcie, że zaangażowanie w program taki jak nasz możecie też wpisać na świadectwie w ramach aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działań na rzecz środowiska szkolnego. Może to być szczególnie przydatne tym, którzy i które będą starać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. To dodatkowe punkty w rekrutacji. 

 

Jeśli będzie mieć jakieś pytania do powyższych kwestii, sytuacji Waszego zespołu w programie lub szczegółów wyliczeń, zachęcamy do kontaktu n nami na maila: szkola.demokracji@ceo.org.pl.