Szkolenia liderskie - terminy i tematy

Szkolenia liderskie w Szkole Demokracji 2020/21

Wszystkie informacje odnośnie szkoleń - terminy, tematy i sposoby zapisu znajduja się poniżej. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, trudności w związku ze szkoleniami, prosimy o kontakt z organizatorem szkoleń na adres: mlody.lider@vizja.pl.

 

Jak się zapisać na szkolenia?

Prosimy opiekunów/ki zespołów o zapisanie uczestników na szkolenia.

Przypominamy, iż na szkolenia można zapisać się na dwa sposoby:

  1. poprzez formularz elektroniczny, który znajduje się po linkiem: https://forms.gle/xJbYGijsWW2cZsNE6
  2. poprzez wypełnienie załączonego pliku word (plik do pobrania tutaj).

Termin minął 25 stycznia 2021 roku. Opiekunów/ki, którzy jeszcze nie zgłosili uczniów ze swoich zespołów, prosimy o zapisanie ich jak najszybciej!


Zasady zapisów

Każdy uczestnik/czka programu, powinien wziąć udział w 3 z 5 szkoleń do wyboru. Szkolenia są bezpłatne i będą odbywały się w formie on-line na platformie MC Teams przy użyciu otrzymanych wcześniej danych do logowania (wykorzystanych na inauguracji Programu). Dla osób, które nie brały
udziału w inauguracji, będą nadane loginy i hasła na etapie zapisów. Każde szkolenie będzie trwało 3h zegarowe (4 h lekcyjne) z przerwami. Staraliśmy się rozplanować szkolenia w różne dni tygodnia i różne godziny (na podstawie Państwa preferencji), tak, aby każdy/a uczeń/uczennica mógł/a wybrać
dla siebie dogodny termin. Opiekun/ka zgłasza uczestników poprzez formularz zapisów na szkolenia liderskie dostępny tutaj.

Opis poszczególnych tematów

Szkolenie 1 – Finansowanie

Sposoby zdobywania środków na działania. Instytucje i osoby w otoczeniu szkoły, które mogą nas wesprzeć. Jak nawiązywać i utrzymać relacje z sojusznikami? Jak napisać dobry wniosek na mini-grant lub do budżetu obywatelskiego? - tu znajdziecie odpowiedzi na te pytania. W tym roku szkolenie będzie prowadzone przez młodych trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą: Mateusza Koniecznego i Mateusza Wojcieszaka.

Szkolenie 2 – Komunikacja i informowanie

Wypracowanie cech dobrej komunikacji. Poznanie narzędzi komunikowania i informowania. Jak mówić żeby nas słuchano i jak skutecznie docierać do
koleżanek i kolegów, żeby jak najwięcej osób mogło brać udział w podejmowaniu istotnych decyzji - to wszystko i wiele więcej na szkoleniu z komunikacji. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczoną Panią psycholog/coacha/doradczynię zawodową Agnieszkę Jerzynek.

Szkolenie 3 – Inicjatywa obywatelska młodych

Czy mamy wpływ oraz jakim zakresie na ustawodawstwo w kraju? gdzie i do kogo się zwrócić? Jak należy postępować aby, jako obywatel, mieć realny wpływ na sytuację prawną państwa? Na szkoleniu znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania. W tym roku szkolenie będzie prowadzone przez młodych trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą: Mateusza Koniecznego i Mateusza Wojcieszaka.

Szkolenie 4 – Młody Lider

Na czym polega rola lidera? Jak działa zespół? Kogo i czego potrzebujemy, żeby działać efektywnie? Zrozumienie znaczenia komunikacji w zespole. Budowanie pewności siebie i lepszego rozumienia innych, metody radzenia sobie ze stresem. Porozumienie bez przemocy.
Szkolenie będzie prowadzone przez Pana Damiana Deca doświadczonego trenera/coacha.

Szkolenie 5 – Debata oxfordzka

Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oxfordzkiej na wybrany temat. Debata zostanie przygotowana przez 2 gr., tj. GRUPA ZA i Grupa PRZECIW. Uczeń przygotuje się do udziału w debatach publicznych oraz podniesie poziom kultury wypowiedzi i umiejętności argumentacji w sporze. W tym roku szkolenie będzie prowadzone przez młodych trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą: Mateusza Koniecznego i Mateusza Wojcieszaka.

 

Terminy szkoleń


Szkolenie z FINANSOWANIA odbędzie się w terminach:
22.01.2021 09:00-12:10
03.02.2021 09:00-12:10

15.02.2021 09:00-12:10
27.02.2021 12:00-15:10
29.03.2021 09:00-12:10
10.05.2021 09:00-12:10


Szkolenie KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE odbędzie się w terminach:
18.01.2021 12:00-15:10
11.02.2021 09:00-12:10
23.02.2021 12:00-15:10
01.03.2021 09:00-12:10
05.03.2021 09:00-12:10
17.03.2021 09:00-12:10
27.03.2021 12:00-15:10
12.04.2021 09:00-12:10
20.04.2021 09:00-12:10
28.04.2021 09:00-12:10

Szkolenie INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH odbędzie się w terminach:

28.01.2021 09:00-12:10
19.02.2021 09:00-12:10
09.03.2021 09:00-12:10
10.04.2021 12:00-15:10
14.05.2021 09:00-12:10

Szkolenie z MŁODY LIDER odbędzie się w terminach:
20.01.2021 09:00-12:10
01.02.2021 09:00-12:10
09.02.2021 09:00-12:10
13.02.2021 12:00-15:10
25.02.2021 12:00-15:10
03.03.2021 15:00-18:10
11.03.2021 15:00-18:10
15.03.2021 12:00-15:10
25.03.2021 09:00-12:10
09.04.2021 09:00-12:10
16.04.2021 12:00-15:10
24.04.2021 09:00-12:10


Szkolenie z DEBATA OXFORDZKA odbędzie się w terminach:
26.01.2021 09:00-12:10

05.02.2021 12:00-15:10
17.02.2020 09:00-12:10
13.03.2021 09:00-12:10
19.03.2021 09:00-12:10
23.03.2021 12:00-15:10
14.04.2021 15:00-18:10
22.04.2021 12:00-15:10
26.04.2021 09:00-12:10

Prosimy opiekunów/ki zespołów o zapisanie uczestników poprzez FORMULARZ ZAPISÓW NA SZKOLENIA LIDERSKIE DOSTĘPNY TUTAJ lub za pomocą formularza w wordzie dostępunego do pobrania tutaj. Formularz w wordzie trzeba wypełnić i wysłać na adres mlody.lider@vizja.pl.

Za jego pomocą formularzy można się zapisać na konkretne tematy i terminy. Informujemy również, iż, o ile będą wolne miejsca, organizator dopuszcza możliwość, aby jedna osoba wzięła udział w więcej niż 3 szkoleniach. W tym celu prosimy o wpisanie informacji poniżej, imię i nazwisko ucznia, temat i wybrany termin szkolenia dodatkowego. Będziemy kontaktować się z potwierdzeniem terminów dodatkowych.

Jeśli nauczyciel chciałby wziąć udział w szkoleniu, to prosimy o przesłanie informacji, w jakich szkoleniach i kiedy, na adres: mlody.lider@vizja.pl.

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi/trudności/potrzeby/pytania w związku z planowanymi szkoleniami, to proszę o kontakt z organizatorem szkoleń na adres: mlody.lider@vizja.pl.

 

WZÓR WYPEŁNIENIA FORMULARZA (w wersji word, do pobrania tutaj)

UWAGA:

W celu zabezpieczenia danych osobowych prosimy o wpisanie do tabeli imienia i pierwszej litery nazwiska ucznia/nicy oraz wpisanie terminów wybranych szkoleń wg poniższego wzoru.

 

L.p.

Imię i nazwisko uczestnika/czki

Adres mailowy ucznia/uczennicy

Szkolenie 1 FINANSOWANIE

Szkolenie 2 KOMUNIKACJA I INFORMOWANIE

Szkolenie 3 INICJATYWA OBYWATELSKA MŁODYCH

Szkolenie 4 MŁODY LIDER

Szkolenie 5 DEBATA OXFORDZKA

1.

Anna K.

aneta@gmail.com

22.01.21

 

09.03.21

03.03.21

17.02.21

2.

Krzysztof K.

Krzys222@wp.pl

22.01.21

11.02.21

 

 

17.02.21

3.

Jan N.

janek@onet.pl

15.02.21

20.04.21

19.02.21

24.04.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pogrubioną czcionką są zaznaczone zgłoszenia na szkolenia dodatkowe (poza 3 obowiązkowymi)

UWAGA:

Informujemy, iż o ile będą wolne miejsca, Organizator dopuszcza możliwość, aby jedna osoba wzięła udział w więcej niż 3 szkoleniach. Jeśli uczeń/uczennica chciałaby wziąć udział w więcej niż 3 szkoleniach, prosimy o wpisanie do tabeli terminu szkolenia dodatkowego (zaznaczony pogrubioną czcionką). Będziemy kontaktować się z potwierdzeniem terminów dodatkowych z poszczególnymi osobami. Wszyscy uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie na jakie szkolenia zostali zapisani.